nlende
Zoeken

Odfjell Terminals Rotterdam (OTR) selecteert Blomsma Signs & Safety

Geplaatst op 8 april 2015

Odfjell Terminals Rotterdam (OTR) heeft Blomsma Signs & Safety geselecteerd als partner voor de implementatie van een volledig veiligheidssignaleringssysteem. OTR heeft de ambitie koploper te worden in de tank terminal sector.

De doelstelling is de veiligheidssignalisatie begrijpelijk, uniform en praktijkgericht te implementeren, waarbij de wettelijke kaders en (inter)nationale normen de uitgangspunten zijn. Het uitdiepen van de voorschriften en de koppeling naar veilig opereren staat centraal bij de implementatie. De veiligheidssignalering moet functioneel zijn en waarde toevoegen aan het veiligheidsbeleid van OTR en dienen als een voorbeeld in de industrie.

Blomsma Signs & Safety zal optreden als kennispartner en verzorgt de engineering in nauwe samenwerking met OTR. De productie en implementatie van de veiligheidssignalisatie geschiedt volgens de hoogste kwaliteitsstandaards die wij als 3M™ Platinum Graphics Provider en onze 3M™ gecertificeerde montageteams kunnen bieden.

De scope omvat de implementatie van veiligheidssignalering conform ARBO Besluit Hoofdstuk 8 en ARBO Omstandigheden Regeling Hoofdstuk 8. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de meest recente normen voor de grafische symbolen conform ISO-7010. De gevarensymbolen die worden toegepast op tanks en leidingen zijn conform GHS (Globally Harmonized System).

Blomsma Signs & Safety is trots om met het meerjaren contract van OTR te mogen bijdragen aan het verder verhogen van de veiligheidsstandaards op de Rotterdam terminal.

Odfjell Terminals (Rotterdam) B.V. (OTR) is gespecialiseerd in het ontvangen, opslaan, afleveren en/of destilleren van vloeibare chemische en minerale olieproducten en afvalstoffen zoals dieselolie, weekmakers en diverse zuren. OTR is centraal gelegen in het hart van het Rotterdamse Havengebied, the gateway to Europe. De toegankelijkheid voor zee, spoor, pijplijn- en wegverbindingen is uniek. De terminal is operationeel sinds 1957. Het doel van OTR is om een voorbeeld te zijn in de industrie. OTR is vastberaden om samen met haar medewerkers en klanten gestelde doelen te behalen met veiligheid als top prioriteit.

Voor meer informatie over Odfjell Terminals (Rotterdam) B.V. kunt u de website bezoeken: www.odfjell.com

Meer gerelateerd nieuws

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.