Een sectie van een veiligheidsplantekening van een FPSO welke wordt gebruikt bij oefeningen en calamiteiten.

Veiligheidskundig
Tekenwerk

Veiligheidskundig tekenwerk

Veiligheidskundig tekenwerk draagt bij aan het bereiken van veiligheidskundige doeleinden. Hiertoe behoren onder andere ontruimingsplattegronden, veiligheidsplattegronden, aanvalsplantekeningen en zonetekeningen.

NEN-, ISO- IMO- of andere relevante (inter)nationale normen

Eenvoudige tekeningen met stilistische elementen maken plattegronden en tekeningen leesbaar voor alle typen gebruikers. Uitvoering geschiedt conform de op de betreffende locatie geldende NEN-normen, ISO-normen of andere relevante normen. Onze specialisten weten de voorschriften van elke norm en de essentie van de informatie te vertalen naar begrijpelijke tekeningen.