brandweeraanvalsplannen

Brandweeraanvalsplantekening informeert

Informatie die de brandweer nodig heeft bij het aanvallen van een brand of het betreden van een ruimte met gevaarlijke stoffen staat vermeld op een brandweeraanvalsplantekening. Veelal is het een veiligheidsplattegrond gebaseerd op een terreinplattegrond van de bedrijfslocatie of het bedrijventerrein aangevuld met de voor de brandweer relevante symbolen conform NEN-1414.

Zichtbaar maken van beleid conform NEN, DIN, ISO

Blomsma Signs & Safety maakt veiligheidsbeleid zichtbaar conform nationaal of internationaal geldende normering zoals NEN-1414, NEN-1413, DIN- en ISO-normen. Een brandweeraanvalsplantekening informeert bijvoorbeeld over de aanrijroutes, aard en hoeveelheid opgeslagen gevaarlijke stoffen op het terrein en in de omgeving etc. Alles gericht op een duidelijke en snelle informatievoorziening aan brandweerteams.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.