Calamiteiteninstructies

Calamiteiteninstructies conform ARBO

De ARBO-wetgeving verlangt dat werknemers, bezoekers, leveranciers duidelijk worden geïnformeerd bij calamiteiten. Dit betreft het van hen gewenste gedrag en actuele telefoonnummers van hulpdiensten. Deze informatie wordt beknopt weergegeven op een calamiteiteninstructie.

Wat te doen bij calamiteit

Ter aanvulling op de beknopte informatieoverdracht via ontruimingsplattegronden moeten ook uitgebreidere procedures worden weergegeven. In combinatie met de ontruimingsplattegronden worden alle relevante instructies vanuit het veiligheidsplan gecommuniceerd.

Combinatie met ontruimingsplattegrond

Omdat een calamiteitenkaart zich bij voorkeur in de nabijheid van een ontruimingsplattegrond bevindt streven wij naar een uniforme grafische vormgeving. Zo creëren wij een rustige informatieoverdracht. Indien de instructie beknopt is, dan kan deze in de ontruimingsplattegrond worden geïntegreerd.

Instructiepanelen in standaardmaatvoering

Door het in standaardmaatvoering produceren van instructiepanelen, ontruimingsplattegronden etc. zijn deze eenvoudig uitwisselbaar en vervangbaar. Zo dient door een verbouwing mogelijk wel een plattegrond te worden aangepast zonder het instructiepaneel te hoeven wijzigen. Instructiekaarten kunnen ook als zelfstandige informatiedragers, bijvoorbeeld in aparte ruimten zoals vergaderlokalen, worden gemonteerd.