Een veiligheidsplattegrond van een terrein met daarop het bluswaternet, blusmiddelen en locaties van gevaarlijke stoffen afgebeeld.

Veiligheidsplattegronden

Veiligheidsplattegrond voor hulpverleners

Waar ontruimingsplattegronden bedoeld zijn voor de aanwezige gebruikers van een gebouw, is een veiligheidsplattegrond van belang voor hulpverlenende instanties en preventieve doeleinden. Veiligheidsplattegronden bevatten meer informatie dan ontruimingsplattegronden zoals omschreven in de NEN1414. Zo wordt bijvoorbeeld voor de aanduiding van gevaarlijke stoffen gebruik gemaakt van de NFPA gevarendiamant.

Maar ook informatie over tankinhoud, hoofdvluchtroutes, blusmiddelen en hydranten, aanrijroutes voor hulpdiensten, aansluitpunten voor blusleidingen etc. Veelal is de weergegeven informatie op een veiligheidsplattegrond gekoppeld aan een brandweeraanvalsplan of de gebruiksvergunning van een bedrijf.

Gebaseerd op bouwkundige basis

Veiligheidsplattegronden worden gebaseerd op aangeleverde bouwkundige tekeningen. Deze tekeningen worden aangepast naar een vereenvoudigde en begrijpelijke stijl zoals omschreven in de NEN1414. Vanuit een inventarisatie op locatie worden alle gegevens verwerkt waarbij de bouwkundige lagen als onderligger dienen. Dit maakt het mogelijk dat al het veiligheidskundig tekenwerk een uniforme uitstraling krijgt en beheersbaar is. Denk hierbij aan koppelingen van bijvoorbeeld de ontruimingsplattegronden en terreinoverzichten.

Aanvulling op aanwezige tekeningen

Indien gewenst verzorgen wij ook de door controlerende instanties gewenste aanvullingen op reeds aanwezige veiligheidskundige tekeningen. Het is ons streven van bestaande en nieuwe tekeningen complete sets te maken. Onze ervaring en deskundigheid is gericht op het leveren van een totaalpakket.