Een meldersymbool volgens ISO 7010 uitgevoerd als driehoeksdoos en geplaatst op een buispaal.

Brandpreventie en Reddingsmiddelen

Duidelijk identificeren geeft tijdwinst

Opvallend gemarkeerde brandblussers, brandmelders en reddingsmiddelen zijn belangrijk op het moment dat een calamiteit plaatsheeft. Maar ook uit preventief oogpunt is duidelijke identificering van groot belang. Doordat mensen al in normale werk- of bezoeksituaties de signalering waarnemen kunnen zij deze locaties en middelen in hun geheugen opslaan. Op het moment van de calamiteit weten zij, ook onder stress, direct te handelen doordat zij de blussers, melders en reddingsmiddelen snel localiseren.

Signaleren voor zichtbaarheid en localisering

Op verschillende manieren kunnen brandpreventiemiddelen, brandbestrijdingsmiddelen, reddingsmiddelen etc. optimaal identificeerbaar zijn. Hun aanwezigheid en hun plaats moet in één oogopslag vanuit alle richtingen zichtbaar zijn. Zowel in normale als in stressvolle situaties. Onze opdrachtgevers beschouwen signalering niet alleen als een uit wet- of regelgeving voortkomende verplichting. Signalering door Blomsma Signs & Safety is altijd functioneel en daardoor de investering waard.

Brandpreventie- en reddingsmiddelen signalering

Ook de uitvoering van de signalering en het materiaalgebruik is van belang. Signaleringen horen op ooghoogte of hoger, als vlak of panoramisch bord of als een van drie zijden leesbaar bord. Alle middelen moeten met de juiste symbolen conform ISO 7010 worden aangeduid. Nalichtende en retroreflecterende signalering verbeteren de leesbaarheid onder slechte lichtomstandigheden. Op locaties waar de signaleringen niet duidelijk waarneembaar zijn dienen op strategische punten verwijzingen te worden geplaatst.