EX zone signalering

Wat is een EX zone?

De locatie waar mogelijk explosiegevaar aanwezig is door bepaalde gassen of stoffen worden EX zones genoemd. Op locaties waar met brandbare materialen wordt gewerkt is veiligheid van groot belang. Het betreden van zo’n EX-zone is alleen toegestaan met inachtneming van diverse veiligheidsmaatregelen. In de meeste landen zijn hiervoor wet- en regelgeving van kracht, bijvoorbeeld de Europese richtlijn 1999/92/EG (ATEX 153, voorheen ook bekend als ATEX 137).

Waar staat ATEX voor? ATEX is een afkorting voor ATmosphere EXplosible, een explosiegevaarlijke atmosfeer.

Waarom EX zones markeren?

Markeren van zones is een belangrijk onderdeel van veiligheidssignalering. Het verduidelijkt en geeft mensen een goed beeld waar EX zones zich bevinden.


1999/92/EG, Artikel 7, 3e
‘Waar nodig worden aan de ingang van plaatsen waar een zodanige explosieve atmosfeer kan voorkomen dat de veiligheid en de gezondheid van de werknemers in gevaar komen, waarschuwingsborden aangebracht’


Om werknemers, bezoekers en leveranciers te informeren waar op een terrein zich EX zones bevinden implementeert Blomsma Signs & Safety veiligheidssignalering in de vorm van samengestelde borden, EX zone impressieborden, belijning en afbakening

Realisatie van EX zone signalering

Blomsma Signs & Safety realiseert gehele EX zoneringsprojecten; projectie van zoneringsborden en aanduidingen middels een inventarisatie, ontwerp, productie en montage op locatie.

Borden voor het aanduiden van EX zones worden zo vormgegeven dat iedereen de boodschap begrijpt, uitgevoerd in duurzaam materiaal, met een passende afmeting voor de herkenbaarheid en kleurvast voor een periode van minimaal 10-15 jaar.

De kracht van het signaleren van EX of ATEX zones is de combinatie van strategisch geplaatste signalering met helder gebruik van veiligheidssymbolen, gecombineerd met belijning en afbakening in complexe omgevingen. Middels een Signplan kan hier gestructureerd invulling aan worden gegeven in de voorbereidende fase.

Samengestelde borden voor EX zones

Bij het aanduiden van EX zones passen wij veelal samengestelde borden toe. Waar een EX zone betreden wordt zijn er in de meeste gevallen ook andere risico’s, verboden en geboden van toepassing welke aangeduid moeten worden. Voorbeelden hiervan zijn veiligheidssymbolen welke het gebruik van specifieke apparatuur verbieden of voorschrijven zoals radioapparatuur, mobiele telefoons of het gebruik van explosiemeter.  Zelfs het combineren van verkeersaanduidingen op samengestelde borden behoort tot de mogelijkheden, een inrijverbod of maximale doorrijhoogte (voor een leidingbrug) bijvoorbeeld. Samengestelde borden zijn er in verschillende materiaalvarianten, zelfklevende etiketten (voor op kasten en opslagen), vlakke borden voor wandmontage of aluminium borden met omgevouwen randen welke op flespalen geplaatst kunnen worden.

Aanvullend kunnen belijningen en afbakeningen worden aangebracht om de grens van de zone duidelijk te markeren en onbevoegde verkeerstromen in die gebieden te mijden.

EX zone Impressieborden

Om de informatieoverdracht optimaal te laten plaatsvinden realiseren wij EX-zoneringsborden uitgevoerd als foto-, 2d- of 3d-impressieborden. Door onze specifieke vormgeving wordt de boodschap optimaal gecommuniceerd naar de doelgroep. Op deze borden worden ter plaatse situaties verduidelijkt door middel van tekeningen foto’s en illustraties. Met behulp van 2d- en 3d-tekeningen, bovenaanzichten van situaties of eenvoudige grafische illustraties maken wij duidelijk waar de verschillende explosiegevaarlijke zones zich bevinden. Driedimensionale tekeningen en foto’s zijn eenvoudiger te ‘begrijpen’ en duidelijker dan tweedimensionale tekeningen. De EX zone impressie borden zijn tevens voorzien van de wettelijk voorgeschreven veiligheidssymbolen.