Veiligheidsmarkering

Veiligheidsmarkering met banden of stroken

Gevaarlijke plaatsen met veel risico’s zoals stoten, struikelen, vallende voorwerpen, etc. dienen conform ARBO met een veiligheidsmarkering te worden gesignaleerd. Voor het markeren van gevaar wordt een geel/zwart diagonaal geblokte band gebruikt. Rood/wit wordt gebruikt voor het afzetten van een verbodszone, maar ook voor het additioneel markeren van brandbestrijdingsmiddelen. Veilige situaties worden gemarkeerd met groen/wit. Deze markering wordt ook toegepast voor het extra markeren van reddingsmiddelen en/of vluchtdeuren, trappen of ladders.

Contrasterend wit of nalichtend geel

Het markeren gebeurt door middel van banden of stroken met diagonaal geblokte strepen. De strepen zijn van gelijke breedte, hellend en in een hoek van 45°. Het materiaal is uitgevoerd in kleurenstellingen geel/zwart, rood/wit, groen/wit of blauw/wit. De contrasterende kleur wit of geel kan tevens een nalichtende kleur geel zijn. Afhankelijk van de omgeving worden nalichtende of reflecterende materialen toegepast zodat de zichtbaarheid optimaal is.