Een bord bij een verlaadplaats van chemicalien met veiligheidssymbolen.

Veiligheidszone- en samengestelde borden

Gevaarlijke arbeidssituaties en veiligheidszones

Iedere locatie heeft risicogebieden. Bijvoorbeeld een unit met hoge elektrische spanning of de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Er mag niet worden gerookt of getelefoneerd. Informatie over gevaarlijke arbeidssituaties kan worden verstrekt via enkelvoudige of samengestelde borden, ook wel veiligheidszone borden genoemd.

Samengestelde borden

Zijn er meerdere gevaren, verboden of geboden te communiceren dan is een samengesteld bord het meest effectief. Veiligheidszone borden informeren werknemers, leveranciers en bezoekers over gevaren, verboden of geboden. De informatie wordt toegankelijk gerangschikt op een op de situatie afgestemd bord. Het is mogelijk de informatie in bedrijfshuisstijl vorm te geven, echter huisstijlgebruik is altijd ondergeschikt aan de veiligheidsboodschap.

Uniforme inrichting van samengestelde borden

Op ieder bord is publicatie in volgorde van belangrijkheid gewenst. Eerst de gevaarsymbolen, dan verboden en vervolgens de geboden, conform ISO-3864 richtlijnen. Vervolgens eventuele aanvullende informatie zoals een stofherkenningsnummer of verwijzing naar de aard van het gebied zoals een compressorruimte, proces-area of hoogspanningsruimte.

Materiaalgebruik

Blomsma Signs & Safety besteedt ook veel aandacht aan het materiaalgebruik van de borden in relatie tot hun gebruik en plaats in de omgeving. Zo gebruiken wij vooral hoogwaardige retro-reflecterende folies om de zichtbaarheid van de borden aanzienlijk te verhogen, zowel in dag- als nachtsituaties.