Veiligheidssymbolen geintegreerd in een nalichtend vluchtroutegeleidingssysteem.

Vluchtroutegeleiding

Vluchtroutegeleiding ook zichtbaar bij rookontwikkeling

Bij brand gaat de rookontwikkeling naar boven. Hoog geplaatste vluchtwegmarkering wordt daardoor onzichtbaar. Het ideale vluchtroutegeleiding systeem wordt daarom laag bij de grond aangebracht.

ISO 16069, ISO 15370 en IMO resolutie A.752(18)

Er zijn diverse regels en normen voor vluchtroutegeleidingssystemen. Door een juiste interpretatie en correcte toepassing van deze richtlijnen zijn, ook bij een ontruiming in het donker, de vluchtroutes goed zichtbaar. ISO normen zoals ISO-16096 en ISO-15370 en de SOLAS en IMO resolutie A.752(18) geven voor verschillende toepassingsgebieden duidelijke richtlijnen.

Implementatie van Low Location Lighting (LLL)

In de maritieme sector wordt een vluchtroute-geleidingssysteem aangeduid als Low Location Lighting. De implementatie van een Low Location Light-systeem begint met het vervaardigen van een signplan dat overeenkomt met de vluchtroutefilosofie en ter goedkeur aan de controlerende instantie word aangeboden. Vervolgens wordt het gehele systeem met gecertificeerd materiaal door Blomsma Signs & Safety geïnstalleerd zodat het gemeten kan worden op de prestatie van de lichtopbrengst. De meting wordt onder toezicht van de inspectie uitgevoerd door getraind en gecertificeerd personeel. Blomsma Signs & Safety verzorgt het gehele traject van engineering, installatie en metingen t/m certificering conform ISO 15370.