Op de situatie en omgeving aangepaste signalering voor het aanduiden van de vluchtweg.

Vluchtwegmarkering

Beperken van persoonlijke en materiële schade

De waarde van professioneel uitgevoerde en gemonteerde vluchtwegmarkering bewijst zich tijdens noodsituaties en ontruimingen. Het is de primaire manier om bij calamiteiten persoonlijke en materiële schade te beperken. Vluchtwegmarkering is ook verplicht vanuit ARBO-wetgeving en diverse andere wet- en regelgevingen.

Vluchtroutes duidelijk markeren

Ongeacht de verblijfsplek binnen een gebouw, op een (fabrieks)terrein, schip of offshore-installatie moet een snelle ontruiming mogelijk zijn. Eenduidige communicatie door middel van vluchtwegmarkering is onder alle omstandigheden van groot belang. De verschillende relevante vluchtwegen moeten altijd in één oogopslag vindbaar en herkenbaar zijn. Uniform uitgevoerde vluchtwegmarkering leidt naar een veilige omgeving of verzamelplaats. Op schepen en offshore-installaties wordt aanvullend verwezen naar reddingsboten en vlotten.

Verlengstuk van ontruimingsplan

Een doordacht ontwikkeld en goed aangebracht vluchtwegmarkeersysteem maakt deel uit van ieder ontruimingsplan. Daardoor kan een gecontroleerde ontruiming of embarkatie worden gerealiseerd.

  • Advies en implementatie
  • Nalichtende en reflecterende signalering
  • Vluchtwegsignalering conform ISO-7010 en ISO-24409
  • Primaire en secundaire route indicatie
  • Koppeling met vluchtwegplattegronden
  • Te combineren met vluchtroutegeleidingssysteem