Verkeer en logistiek

Verkeer en logistiek

De veiligheid op locaties wordt mede bepaald door het al dan niet aangeven van veilige loop, fiets of autoroutes. Vooral op grote locaties moet worden voorkomen dat bezoekers niet meer weten waar zij zich bevinden en daardoor gaan dwalen. ARBO-wetgeving bepaalt dat moet worden voorkomen dat werknemers, bezoekers en leveranciers zich onbewust in risicovolle gebieden zoals EX-zones begeven.

Professioneel verkeersplan

Hoe groter en onoverzichtelijker een locatie is, hoe groter het belang is van een degelijk verkeersplan. In een verkeersplan worden alle verkeersstromen geïnventariseerd, geanalyseerd en omschreven. Een professioneel verkeersplan sluit naadloos aan op veiligheidsplattegronden en zonetekeningen.
Een verkeersplan dient voor onze opdrachtgever als uitgangssituatie voor de daadwerkelijke omzetting van plan naar uitvoering: het plaatsen van de borden, aanbrengen van belijningen etc. Weergegeven worden de soorten en lokalisering van verkeersborden, hoogtemarkeringen, wegbelijningen, parkeerplaatsaanduidingen, markering van laad- en loszones, gebouwbenummering etc. De te gebruiken verkeersborden zijn altijd conform de uitvoering van de in het betreffende land geldende Wegenverkeerswet.

Industriële bewegwijzering

Blomsma Signs & Safety biedt verschillende oplossingen voor reguliere industriële bewegwijzering. Het betreft voornamelijk het zichtbaar maken van routes vanaf het punt waar bezoekers (zoals klanten en leveranciers, maar ook tankwagens die komen laden en lossen) de locatie betreden en verlaten. De bewegwijzering kan bijvoorbeeld voeren naar kantoren, vergunningenbalies, afleverpunten, controlekamers, laad- en loszones, parkeerterreinen etc.