Markten

Veiligheidssignalering en procesidentificatie

Blomsma Signs & Safety heeft veel kennis en praktijkervaring van veiligheidssignalering en procesidentificatie. Wij werken op land-, maritieme- en offshore-locaties: van petrochemie tot scholengemeenschappen, van ziekenhuizen tot olie- en gasindustrie, van waterzuiveringen en afvalverwerking tot energiebedrijven. Voor alle locaties hebben wij passende oplossingen.

Vluchtwegmarkeringen

Het ontruimen van een ziekenhuis, marineschip of ander openbaar gebouw wijkt volledig af van het ontruimen van een gasproductieplatform met H2S-houdend aardgas en condensaten. Een goed ontwerp van vluchtwegmarkering is in iedere branche en op iedere locatie geheel anders. Blomsma Signs & Safety heeft de expertise om de verschillende situaties te vertalen naar vluchtroute-markeersystemen die zijn afgestemd op de op die locatie aanwezige bezoekers en werkzame mensen.

Advies vanuit praktijk

Wij combineren onze jarenlange praktijkervaring met onze actuele veiligheidskundige kennis en onze actuele kennis van wet- en regelgeving. Onze medewerkers verdiepen zich in uw vraag hoe op uw locaties relevante risico’s op adequate wijze kunnen worden verlaagd. Wij denken met u mee in de ‘geest’ en niet naar ‘de letter’ van hoofdstuk 8 van de ARBO-wet!

Communicatie van de veiligheidskundige boodschap

Bij veiligheidssignalering gaat het om het communiceren van informatie die bijdraagt aan het bereiken van een veilige omgeving. Blomsma Signs & Safety realiseert de juiste afstemming op de doelgroep en weet de passende sfeer en regelmaat te bereiken. Hierdoor ontstaat een overzichtelijk geheel van verzorgde en functionele signaleringen.