nlende
Zoeken

Ontruimingsplattegronden

Wat is een ontruimingsplattegrond?

Een ontruimingsplattegrond is een begrijpelijke weergave van de bouwkundige situatie welke inzicht geeft in de mogelijke vluchtwegen in geval van een calamiteit. Ook zijn Ontruimingsplattegronden voorzien van veiligheidssymbolen welke de locatie van bijvoorbeeld brandbestrijdings- en reddingsmiddelen weergeven. Zij maken deel uit van informatievoorzieningen op land-, maritieme- en offshore-installaties. Wij hebben 40 jaar ervaring in het maken van ontruimingsplattegronden. Ontruimingsplattegronden door Blomsma: duidelijk en volgens de norm.

“Plan displayed for the occupants of a facility on which are illustrated the necessary elements for escape and on which may appear information required for information, rescue and first intervention” – ISO 23601:2009

Meer over ISO 23601

De ISO 23601 is een wereldwijde norm voor ontruimingsplattegronden, wanneer er een behoefte is om een internationaal en geharmoniseerd veiligheidssignaleringssysteem te realiseren, adviseren we om de ISO 23601 te gebruiken.

Primair wordt een ontruimingsplattegrond afgestemd op het gebruik in geval van een calamiteit. Echter, ook zonder calamiteit is een ontruimingsplattegrond functioneel als informatievoorziening ter plaatsbepaling. Hierdoor krijgen geïnteresseerden informatie over hun positie in een gebouw of op een terrein en vinden zij tegelijk informatie over nooduitgangen en vluchtroutes.

Ontruimingsplattegronden wettelijk verplicht

Ontruiming van gebouwen is één van de eisen van de Arbeidsomstandighedenwet, waarin onder meer wordt aangegeven dat veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek gewaarborgd moeten zijn (Arbeidsomstandighedenwet hfdst. 2, artikel 3.1.E)

Om dit te bereiken dient, conform de Arbeidsomstandighedenwet hfdst. 3 (artikel 15), een organisatie te beschikken over een bedrijfshulpverleningsorganisatie en een gedegen ontruimingsplan. Dit staat eveneens vermeld in het bouwbesluit 2012 hfdst. 6. Vanuit het bouwbesluit wordt voor de uitwerking verwezen naar de NTA 8112 (nu NEN 8112) waar impliciet ontruimingsplattegronden worden beschreven en een verwijzing naar de NEN 1414.

Ontruimingsplattegronden onderdeel van een veiligheidssignaleringssysteem

Ontruimingsplattegronden zijn als informatiedrager onderdeel van een veiligheidssignaleringssysteem volgens ISO/TS 20559. Wanneer de plattegronden volgens de norm zijn vervaardigd komt het kleurgebruik (ISO 3864) en gebruik van symbolen (ISO 7010) overeen met de aanwezige veiligheidssignalisatie. De ISO 23601 benoemt ook de completerende functie van ontruimingsplattegronden bij een vluchtroutegeleidingssysteem, zoals de ISO 16069. Ontruimingsplattegronden door Blomsma: duidelijk en volgens de norm.

“Escape and evacuation plan signs shall be located so that they are conspicuous in their environment of use and sited to ensure that they are accessible and readable to the intended user” – ISO 16069:2017

Meer over ISO 16069

Ontruimingsplattegronden door Blomsma: duidelijk en volgens de norm

Ontruimingsplattegronden herkenbaar

Herkenning en attentiewaarde worden verhoogd door gebruik van primaire veiligheidskleuren en een eenvoudige vormgeving. Het formaat en de uitvoering worden afgestemd op de omgeving. Een te klein formaat zal er toe leiden dat de plattegrond onvoldoende herkenbaar of leesbaar is. Wanneer de toegevoegde waarde van ontruimingsplattegronden wordt gezien en het niet slechts een wettelijk vereiste is, is er ruimte om deze passend en goed herkenbaar uit te voeren. In de ISO 16069 is het gebruik van fosforescerend (nalichtend) materiaal beschreven voor ontruimingsplattegronden om zodoende ook bij plotselinge lichtuitval een oriëntatiepunt te kunnen bieden. De uitvoeringen van de plattegronden kunnen worden afgestemd op de omgeving en toepassing. Zo zijn er wissellijsten (eventueel in een veiligheidsgroene lijstrand), aluminium panelen voor in buiteninstallaties, strakke panelen met omgevouwen randen en glaslook panelen met RVS bevestigingsnokken. De plattegronden kunnen ook uitgevoerd worden in eenzelfde stijl of uitvoering van een bewegwijzeringssysteem. Bij elke uitvoering blijft de herkenbaarheid en de functie van de ontruimingsplattegronden het primaire uitgangspunt.

Ontruimingsplattegrond voor Coolblue verzorgt door Blomsma Signs & Safety

De aanwezigheid van begrijpelijke ontruimingsplattegronden maken onderdeel uit van de veiligheid van bezoekers en werknemers. Zo ook in de vestigingen van online retailer Coolblue. Meer over dit project is te lezen in onze project case.

naar de project case van coolblue

Ontruimingsplattegronden door Blomsma: duidelijk en volgens de norm

Onze producten en diensten

Zelf een ontruimingsplattegrond maken kan een uitdagende en tijdrovende klus zijn. Wanneer het geen onderdeel is van de alledaagse werkzaamheden en specialistische kennis en praktijkervaring ontbreekt kan de geïnvesteerde tijd tot een ondoelmatig resultaat leiden.

Ontruimingsplattegronden vervaardigen is een proces van vooruit plannen, verbanden maken en zorgvuldig controleren. Er mag bijvoorbeeld geen conflict zijn tussen aanwezige vluchtwegsignalering en afgebeelde vluchtroutes. Bij het maken van ontruimingsplattegronden voor uw bedrijf, zorgen wij niet alleen voor een goede attentiewaarde, zodat voorbijgangers geprikkeld worden om deze te bekijken, maar zorgen we er ook voor dat de ontruimingsplattegronden voldoen aan wettelijke vereisten en normen.

Blomsma Signs & Safety realiseert ontruimingsplattegronden met eenvoudige stilistisch uitgevoerde beeldtaal. Dit verbetert de leesbaarheid, ook voor personen die niet gewend zijn technische tekeningen te lezen, en stimuleert een eenduidige interpretatie van informatie. Het draagt bij aan een goede oriëntatie en overdracht van relevante vluchtweginformatie. Ontruimingsplattegronden door Blomsma: duidelijk en volgens de norm.

Ontruimingsplattegrond voor Coolblue verzorgt door Blomsma Signs & Safety

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.