nlende
Zoeken

Gedragscode

Gedragscode en code of conduct

Op zakelijk, maatschappelijk en sociaal terrein hecht Blomsma Signs & Safety grote waarde aan ethisch handelen. Onze gedragscode is leidend voor onze medewerkers. Aanvullend geldt de Code of Conduct van onze opdrachtgevers.

Vrij opvraagbaar

Kenmerkende elementen van onze code zijn: ethisch handelen; een klokkenluidersregeling; werken conform omschreven kernwaarden; niet ontvankelijk zijn voor corruptie en omkoping; voorkoming van kinderarbeid; respect hebben voor mens en cultuur. Onze gedragscode (Ethical Trade statement) verstrekken wij u graag op aanvraag.

Tegen corruptie

Onze code bepaalt dat het onze medewerker verboden is om geschenken of geld aan te nemen voor niet zakelijke doeleinden. Tevens is het iedereen die namens Blomsma werkt niet toegestaan om gelden en/of goederen te gebruiken met een niet zakelijke bestemming met als doel een opdracht te verwerven.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.