nlende
Zoeken

Toegangsborden

Wat zijn toegangsborden?

Toegangsborden zijn de borden die bij de toegang van een locatie of site staan en de eerste impressie geven van de visuele communicatie. Toegangsborden hebben veelal een representatief karakter en bestaan uit een samenstelling van huisstijlkenmerken en bewegwijzering. Maar ook van instructies en veiligheidssymbolen welke de algemene veiligheidsregels vanaf dat punt weergeven. Vanuit het oogpunt van een veiligheidsinformatiesysteem vormt het toegangsbord het startpunt van de communicatie. Dit startpunt geeft het algemene kader weer voor de betreffende veiligheidsregels en waarschuwingen.

Toegangsborden tonen de veiligheidsregels van de locatie

De rol van een toegangsbord

Het is een essentieel onderdeel van veiligheidssignalering, waarbij doordacht gebruik van het aantal af te beelden veiligheidssymbolen, verwijzingen, kleurgebruik, logo’s en lettertype noodzakelijk is om een goede informatieoverdracht te bereiken. Naast de vormgeving is leesafstand en de daaruit voorkomende verhouding en grootte van symbolen en tekst een bepalende factor. Wanneer toegangsborden vanuit een startpunt filosofie zijn vormgegeven en gerealiseerd, kan de bebording eenvoudig verder worden uitgebreid over de locatie. Bij het plannen zijn normen zoals de ISO/TS 20559 (richtlijn voor het ontwerp en gebruik van een veiligheidssignaleringssysteem) en de ISO 28564 (Publieke informatiesystemen) waardevolle hulpmiddelen. Zeker voor een herkenbaar en geharmoniseerd toegangsbord en signaleringssysteem. Een waardevol hulpmiddel voor een duidelijke informatieoverdracht.

Toegangsborden tonen de veiligheidsregels van de locatie.

“In many ways, safety signs, labels, and markings function as systems of visual information that provide permanent evidence to support an organization’s safety training and safety policies. In fulfilling this function, these systems of signage assist an organization to fulfil its legal requirements and demonstrate its commitment to placing the highest priority on the health and safety of its employees and the public” - ISO/TS 20559:2020

Meer over ISO/TS 20559:2020

Het is niet te onderschatten welke rol een verzorgd en duidelijk toegangsbord heeft. Dit is het eerste visuele communicatiemiddel voor bezoekers, medewerkers, leveranciers, omgeving en ook handhavende instanties. Vaak wordt hier ook een beeld gevormd van het veiligheidsbeleid en communicatie van een bedrijf en/of het terrein. Reden te meer om hier de gepaste aandacht aan te besteden en goede presentatie te bereiken.

Uitvoeringen voor een toegangsbord

Er zijn vele mogelijkheden voor de uitvoering van een toegangsbord. Toegangsborden tonen de veiligheidsregels van de locatie, dus wanneer er een goede locatie is bedacht en er eventuele voorschriften vanuit een huisstijl zijn meegenomen in de oriëntatie kan een passende uitvoering worden bepaald. De meest voorkomende uitvoeringen zijn pylonzuilen eventueel verlicht of met lichtgevende elementen, frames met panelen en aluminium borden welke aan gevels of op palen worden bevestigd. Voor optimale zichtbaarheid kan het verlichten, aanlichten of uitvoeren in een retro-reflecterend materiaal het verschil maken.

Visuele identiteit

Toegangsborden tonen de veiligheidsregels van de locatie. De verbinding met de locatie wordt sterker zodra de visuele identiteit van het bedrijf of locatie wordt geïntegreerd in het ontwerp. Hiervoor is het huisstijlhandboek of branding guidelines het middel. Deze geven te gebruiken kleuren, lettertypen en logogebruik weer. Het combineren met genormeerde uitingen zoals grafische symbolen (volgens ISO7001) en veiligheidssymbolen (volgens ISO7010) geeft een strak en begrijpelijk uiterlijk, en is uit te breiden naar de routing en veiligheidszonering.

De aansluiting van een toegangsbord met veiligheidszoneborden en bewegwijzering vergt wat planning vooraf. Een strakke aansluiting met de terreinbewegwijzering kan bijdragen tot een gerichter en gecontroleerd aantal verkeersbewegingen.

Meer over terreinbewegwijzering

Onze oplossingen

Blomsma Signs & Safety biedt een uitgebreid pakket aan services, mogelijkheden en uitvoeringen voor toegangsborden. Het samen plannen, ontwerpen en realiseren van een toegangsbord, eventueel uitgebreid met andere bewegwijzering en veiligheidsinformatieborden is telkens opnieuw een reis die we dagelijks met plezier en toewijzing uitvoeren.

  • Plannen (signplan)
  • Advies en ontwerp
  • Pylonzuilen, signframes, bordopstellingen
  • Installatie en onderhoud
  • Integratie met bewegwijzering en veiligheidssignalering

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.