nlende
Zoeken

Veiligheidssignalering

Waarom veiligheidssignalering?

Veiligheidssignalering is een visuele communicatiemethode om belangrijke informatie over mogelijke risico’s, beschermingsmaatregelen en levensreddende middelen weer te geven. Veiligheidssignalering is door de sterke kracht van beeldtaal de eerste keuze aan voorzieningen waarmee het gedrag van mensen kan worden beïnvloed. Met als doel om de veiligheid te verhogen; het voorkomen van incidenten en het creëren van een veilige werkomgeving. Een omgeving waar veiligheidssignalering positief en professioneel gedrag stimuleert en duidelijkheid verschaft. Blomsma Signs & Safety implementeert veiligheidssignalering projectmatig en altijd op basis van de geldende wet- en regelgeving en normering.

“Veiligheidssignalering zijn markeringen ontworpen om te waarschuwen voor gevaren, verplichte acties en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen aan te geven, acties of objecten te verbieden, de locaties van brandbestrijdings- en reddingsmiddelen aan te geven en vluchtroutes te markeren”.

Herkenbaarheid en overzicht door standaardisering

Eén van onze aandachtspunten van veiligheidssignalering is het herkenbaar weergeven van informatie met behulp van grafische elementen. Door een afgepaste samenstelling van symbolen, kleurstellingen en achtergronden creëren we optimaal communicerende veiligheidssignalering. Met als resultaat een hogere attentiewaarde, een waardevolle investering. Blomsma Signs & Safety implementeert veiligheidssignalering projectmatig en altijd op basis van de geldende wet-en regelgeving en normen. Ten grondslag liggen (inter)nationale normen zoals NEN, ISO en DIN normen welke standaardisering bevorderen. Deze standaardisering bevordert vervolgens de herkenbaarheid en begrijpelijkheid. Een doordachte mix van wettelijke vereisten, normen, grafisch ontwerp, materiaalkeuze en positionering is de optimale manier om in de behoeften te voorzien.

Veiligheidssignalering is een logische keuze in het beleid

Het creëren van een veilige werkomgeving voor medewerkers en leveranciers en leefomgeving voor omwonenden is minstens zo belangrijk als een efficiënt productieproces en winstmaximalisatie. Veiligheidssignalering is een essentieel onderdeel om aan al deze doelstellingen bij te dragen. Het voldoen aan wetgeving en normering is een basisvereiste, echter is het willen voorzien in effectieve veiligheidssignalering een logische keuze in het beleid van een bedrijf.

Blomsma Signs & Safety stelt zich op als partner en garandeert dat de veiligheidssignalisatie optimaal en conform de wetgeving wordt uitgevoerd.

"For those responsible for the health and safety of people in an organization or for the safety of people in a public area, implementing an effective safety signing system is a strategic and operational decision. The success fo these systems of visual safety communication depends on leadership, commitment and participation from all levels and functions of the organization". - ISO/TS 20559:2020

Lees meer over ISO20559

Wetgeving

De van toepassing zijnde wet- en regelgeving bij veiligheidssignalering verschilt per geografische regio, per land en per markt (in de maritieme sector gelden weer andere wetten en regels bijvoorbeeld). Zo ook de wetten, regels en normen voor land- en offshore-objecten. Op schepen en offshore-platforms zijn de omstandigheden anders dan in gebouwen, op fabrieksterreinen, in werkplaatsen en andere publieke ruimten op het land. Onze adviezen en projecten voldoen aan gestelde (inter)nationale richtlijnen, wetgeving welke veelal vertaald is in normen voor een praktische en uniforme aanpak.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.