Industrie & Chemie sector

Normering en Wetgeving in de Industriële en chemische sector

De chemie en industrie wordt gekenmerkt door complexe installaties, onoverzichtelijke situaties en omgevingen. Hieronder staat een selectie van een aantal van de normen waar Blomsma Signs & Safety zich aan conformeert en die specifiek van toepassing zijn op deze branch.

NEN3011

Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte.

Toepassingsgebied: Land – Nationaal


Geeft voorschriften voor veiligheidskleuren en ontwerpprincipes voor het voorkomen van ongevallen, brandbestrijding, informatie over gevaren voor de gezondheid en evacuatie bij noodgevallen.
NEN norminstituut » NEN3011

NEN1413

Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema’s.

Toepassingsgebied: Land – Nationaal


De norm geeft producteisen met bijbehorende bepalingsmethoden voor vluchtwegaanduiding. NEN 6088 zal samengaan met de herziene versie van NEN 3011 Naast de aanwijzingen voor het gebruik van symbolen bevat de norm ook eisen voor de inrichting en het ontwerp van deze tekeningen en schema’s.
NEN norminstituut » NEN1413

NEN1414

Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden.

Toepassingsgebied: Land – Nationaal


Deze norm beschrijft de weergave van vluchtwegen en veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden. Deze norm geldt voor plattegronden van gebouwen, openbare voorzieningen, technische installaties en fabrieken.
NEN norminstituut » NEN1414

NEN3050

Kleuren voor het merken van pijpleidingen.

Toepassingsgebied: Land – Nationaal


Deze norm beschrijft de kleuren voor het merken van pijpleidingen voor het vervoer van vloeibare of gasvormige stoffen in landinstallaties.
NEN norminstituut » NEN3050

NEN-ISO16069

Grafische symbolen – Veiligheidstekens – Systemen voor vluchtwegaanduidingen

Toepassingsgebied: Land – Nationaal en Internationaal


Deze norm beschrijft de implementatie van een vluchtroutegeleidingssysteem
NEN norminstituut » NEN-ISO16069
ISO organisation » ISO16069

NEN-ISO3864 Deel 1

Veiligheidskleuren en veiligheidstekens.

Toepassingsgebied: Land – Nationaal en Internationaal


Ontwerpbeginselen voor veiligheidstekens in werkplaatsen en openbare ruimten.
NEN norminstituut » NEN-ISO3864 Deel 1
ISO organisation » ISO3864:1

NEN-ISO3864 Deel 2

Veiligheidskleuren en veiligheidstekens.

Toepassingsgebied: Land – Nationaal en Internationaal


Ontwerpbeginselen voor veiligheidslabels op producten.
NEN norminstituut » NEN-ISO3864 Deel 2
ISO organisation » ISO3864:2

NEN-ISO3864 Deel 3

Veiligheidskleuren en veiligheidstekens.

Toepassingsgebied: Land – Nationaal en Internationaal


Ontwerpprincipes voor grafische symbolen voor gebruik in veiligheidstekens.
NEN norminstituut » NEN-ISO3864 Deel 3
ISO organisation » ISO3864:3

NEN-ISO3864 Deel 4

Veiligheidskleuren en veiligheidstekens.

Toepassingsgebied: Land – Nationaal en Internationaal


Kleur-en lichttechnische eigenschappen van de veiligheidssignalering materialen.
NEN norminstituut » NEN-ISO3864 Deel 4
ISO organisation » ISO3864:4

NEN-ISO7010

Veiligheidskleuren en veiligheidstekens.

Toepassingsgebied: Land – Nationaal en Internationaal


Geregistreerde veiligheidstekens.
NEN norminstituut » NEN-ISO7010
ISO organisation » ISO7010

NEN-ISO23601

Veiligheidsaanduidingen.

Toepassingsgebied: Land – Nationaal en Internationaal


Tekens voor vluchten en ontruiming.
NEN norminstituut » NEN-ISO23601
ISO organisation » ISO23601

NEN-ISO17398

Veiligheidskleuren en veiligheidstekens.

Toepassingsgebied: Land – Nationaal en Internationaal


Classificatie, uitvoering en duurzaamheid van veiligheidstekens.
NEN norminstituut » NEN-ISO17398
ISO organisation » ISO17398

NEN-ISO7001

Grafische symbolen.

Toepassingsgebied: Land – Nationaal en Internationaal


Openbare informatiesymbolen.
NEN norminstituut » NEN-ISO7001
ISO organisation » ISO7001

EU 92/58

Veiligheidssignaleringen – gevaarlijke stoffen.

Toepassingsgebied: Algemeen / Europese lidstaten


Minimumvoorschriften voor de veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk
EUR-Lex (rechtsteksten van de Europese Unie) » EU 92/58

EU 1999/92/EG – ATEX 153

ATEX Explosieveiligheidsrichtlijnen.

Toepassingsgebied: Land – Nationaal en Internationaal


De ATEX 153 richtlijn betreft de minimumvoorschriften voor de gezondheidsbescherming en veiligheid van werknemers in explosiegevaarlijke atmosferen.

Europese Commissie >> Richtlijn 1999/92/EG ATEX 153

EU GHS

Veiligheidssignaleringen – gevaarlijke stoffen.

Toepassingsgebied: Algemeen / Europese lidstaten


Classificatie, signaleringen en verpakken van gevaarlijke stoffen
Europese Commissie » EU GHS

EU GHS-helpdesk

Veiligheidssignaleringen – gevaarlijke stoffen.

Toepassingsgebied: Algemeen / Europese lidstaten


Helpdesk voor vragen omtrent CLP en GHS.
Nederlandse Rijksoverheid » EU-GHS/CLP Helpdesk

PGS 15

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.

Toepassingsgebied: Algemeen / Nationaal


Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid.
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen » PGS 15

PGS 29

Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen.

Toepassingsgebied: Land / Nationaal


Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cylindrische tanks.
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen » PGS 29

VNCI – Veiligheidssignalering werkplek conform CLP (EU-GHS)

Veiligheidssignalering op de werkplek conform CLP (EU-GHS); standpunt Arbeidsinspectie.

Toepassingsgebied: Land – Nationaal


Wetgeving omtrent veiligheidssignalering.
VNCI » Veiligheidssignalering werkplek conform CLP (EU-GHS); standpunt arbeidsinspectie

Arbeidsomstandighedenbesluit H8

Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids- en gezondheidssignalering.

Toepassingsgebied: Land – Nationaal


Wetgeving omtrent veiligheidssignalering en persoonlijke beschermingsmiddelen.
Nederlandse Overheid Wetten » Arbeidsomstandighedenbesluit H8

Arbeidsomstandighedenregeling H8

Veiligheids- en gezondheidssignalering.

Toepassingsgebied: Land – Nationaal


Wetgeving omtrent veiligheids- en gezondheidssignalering.
Nederlandse Overheid Wetten » Arbeidsomstandighedenregeling H8

Koninklijk Besluit België

Koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk (B.S. 19.9.1997)

Toepassingsgebied: Land – Nationaal


Wetgeving in België omtrent veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.
Belgische Overheid Wetten » Koninklijk Besluit B.S. 19.9.1997