White paper kwaliteit leidingmarkering blomsma signs & safety

White paper: Kwaliteitsaspecten van leidingmarkering

In Nederland zijn er wetten en normen die voorschrijven dat leidingen met gevaarlijke stoffen gemarkeerd moeten worden. Op deze markeringen staat informatie die bijdraagt aan de veiligheid van werknemers, aannemers en hulpdiensten. Men zou er dus van uit moeten kunnen gaan dat deze informatie altijd voorhanden is; herkenbaar en leesbaar.

Er zijn echter nogal wat factoren die kunnen zorgen voor kwaliteitsproblemen bij leidingmarkeringen. Factoren die niet alleen de kwaliteit van de leidingmarkering beïnvloeden maar ook de invloed van leidingmarkering op uw leidingen. In onze laatste white paper beschrijven we de meest voorkomende problemen en geven u ook aan hoe het wél kan.

U kunt deze white paper hier downloaden.