Offshore & Marine

Maritieme- en offshore sector

Schepen en platforms zijn veelal compact gebouwd en stellen bijzonder hoge eisen aan veiligheidssignalering. Blomsma Signs & Safety is ervaren en verzorgt de volledige signalering op maritieme- en offshore-locaties. Wij zijn bekend in deze wereld van extremen.

Materiaaleigenschappen en zichtbaarheid

De maritieme- en offshore-omgeving vraagt om aangepast materiaalgebruik. Dit betreft specifieke materiaaleigenschappen en wijze van monteren. Tevens gaat het om het correct kunnen vertalen van het vluchtrouteplan naar duidelijke en goed zichtbare signaleringen.

Signalering op locatie

Onze engineers en monteurs zijn ervaren en vertrouwd met signalering op zowel nieuwbouw- als verbouwingsobjecten. Zij werken internationaal, op land en offshore, op de werf of meevarend. Zij hanteren vooraf ontwikkelde (sign)plannen of werken op basis van aangeleverde gegevens en/of eigen inzichten. Deskundig en snel realiseren zij leidingmarkeringen, veiligheidssignalisatie, veiligheidskundige tekeningen en ondersteunende signaleringen conform de meest recente wetgeving en normering.

Vluchten en redding

Op zee is het niet eenvoudig om naar een veilige omgeving te vluchten. Naar gelang de omstandigheden is de verzamelplaats binnen in een accommodatie of buiten. Wij zorgen ervoor dat in alle situaties de vluchtroutemarkering leidt tot de verzamelplaats of, indien niet bereikbaar, de alternatieve embarkatiemiddelen. Blomsma Signs & Safety verzorgt de vluchtroutemarkeersystemen al jarenlang op de wijze zoals het momenteel internationaal wordt genormeerd (ISO-24409).

Het Marine en Offshore portfolio geeft een helder beeld hoe onze jarenlange praktijkervaring en kennis van de branch zich vertalen in de eindkwaliteit van onze projecten.