nlende
Zoeken

Gerelateerde producten

Leidingmarkering Tankmarkering Vluchtroutegeleiding Veiligheidszone- en samengestelde borden Ontruimingsplattegronden Brandpreventie en Reddingsmiddelen

Delfluent Services B.V. – Veiligheidssignalering

Veiligheidssignalering voor waterzuivering Delfluent Services B.V.

Delfluent Services (DSBV) is in 2003 opgericht en sinds december 2012 is Evides 100% aandeelhouder. Evides is een belangrijke en innovatieve speler in de wereld van de (afval)waterzuivering. Delfluent draagt zorg voor het beheer en onderhoud van de afvalwaterzuiveringsinstallaties AWZI Houtrust in Den Haag en AWZI Harnaschpolder in Den Hoorn en het bijbehorende transportsysteem met 19 pompstations.

Blomsma Signs & Safety is in begin 2015 begonnen met een inventarisatie van de veiligheidssignalisering waterzuivering Delfluent Services en aansluitend het vervaardigen van een signaleringplan. Vanuit het plan is er een advies rapportage en implementatieplan voortgekomen.

De realisatie van het project heeft Blomsma Signs & Safety vanuit een aanbestedingstraject toegewezen gekregen van Delfluent Services. De AWZI Houtrust, AWZI Harnaschpolder en de 19 pompstations zijn volledig voorzien van de relevante veiligheidssignalering volgens de Arbeidsomstandighedenregeling en van toepassing zijn de normen zoals de ISO7010, NEN3050, ISO17398, enz.

Scope van het project

De scope van de veiligheidssignalering omvatte het markeren van leidingen (leidingmarkering), markeren van opslagtanks, vluchtrouteverwijzingen, veiligheidszoneborden, verlaadplaats borden, ontruimingsplattegronden en signalering van brandbestrijdingsmiddelen en reddingsmiddelen. Ook heeft Blomsma Signs & Safety de terreinverwijzingsborden gerealiseerd.

Inmiddels is het implementatietraject voltooid en voeren wij nu jaarlijks onderhoud uit op het veiligheidssignaleringssysteem.

Meer weten over Delfluent? Bezoek http://delfluent-services.nl/

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.