nlende
Zoeken

Gerelateerde producten

Veiligheidssignalering Toegangsborden Brandpreventie en Reddingsmiddelen Vluchtwegmarkering

TenneT infrastructuur veiligheidssignalisatie

Tennet veiligheidssignalisatie – Als netbeheerder van Nederland en een groot deel van Duitsland bezit en beheert TenneT 25.000 kilometer aan hoogspanningskabels. Hun belangrijkste taak is zorgen dat het licht blijft branden en dat elektriciteit altijd en overal met een druk op de knop beschikbaar is. Met een leveringszekerheid van 99,9% is TenneT een van de beste netbeheerders ter wereld.

Blomsma Signs & Safety is al een geruime tijd een trotse partner van TenneT, waarbij we het voorrecht hebben gehad om diverse offshore projecten (Offshore Substations BorWin Alpha, DolWin Alpha, HelWin Beta, Hollandse Kust Zuid, West en Noord) te voorzien van volledige veiligheids- en gezondheidssignalering. Naast onze uitgebreide werkzaamheden aan offshore platforms voor TenneT tijdens de nieuwbouwfase, zijn we ook actief betrokken bij projecten voor de hoogspanningsinfrastructuurlocaties van TenneT op het vasteland.

Onze inzet voor kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid, gecombineerd met onze diepgaande kennis van zowel offshore als onshore projecten, stelt ons in staat om TenneT te ondersteunen in hun cruciale taak om de energievoorziening betrouwbaar en toegankelijk te houden.

Projectaanpak en Scope

De scope van de onshore projecten voor TenneT omvat:

Uitgangspunten voor de projecten met betrekking tot wet- en regelgeving:

  • Arbeidsomstandighedenbesluit Hoofdstuk 8, art. 8.4
  • Arbeidsomstandighedenregeling Hoofdstuk 8, Art 8.1 t/m 8.5 – art. 8.9 t/m 8.11
  • NEN-ISO 17398:2004 – Veiligheidskleuren en veiligheidstekens – Classificatie, uitvoering en duurzaamheid van veiligheidstekens
  • NEN 3011:2021 – Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte
  • ISO 7010:2020 – Veiligheidskleuren en -tekens, geregistreerde veiligheidstekens
  • ISO/TS 20559:2020 –  Richtlijnen voor de ontwikkeling en het gebruik van een veiligheidssignaleringssysteem

Alle normen en wetten bekijkt u hier.

Implementatie

Het primaire doel van de uitgebreide reeks projecten (Tennet veiligheidssignalisatie) die wij mogen uitvoeren, is de implementatie van een pragmatisch veiligheids- en gezondheidssignaleringssysteem. Dit systeem is specifiek ontworpen om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving, waarbij de nadruk ligt op het waarborgen van de veiligheid op de werkplek. Een van deze projecten betrof het ontwikkelen en installeren van duidelijke en informatieve veiligheidsinstructieborden voor het Hoogspanningsmasten Netwerk (NW380), gelegen in het noorden van Nederland. Deze borden spelen een prominente rol in het informeren en beschermen van het personeel dat werkzaam is in en rond de masten van deze infrastructuur.

Verder hebben we op meer dan 43 hoogspanningsstations een volledig en geïntegreerd veiligheids- en gezondheidssignaleringssysteem geïmplementeerd. Deze systemen ondersteunen een veilige werkomgeving, doordat ze werknemers voorzien van visuele informatie over veiligheidsprocedures, veilige gebieden (o.a. verzamelplaatsen) en andere relevante veiligheidsmaatregelen en -acties. Onze inzet voor deze projecten onderstreept onze toewijding aan veiligheid en gezondheid, alsook onze capaciteit om grootschalige en complexe projecten succesvol af te ronden.

DolWin Alpha veiligheidssignalering Blomsma Signs & Safety

Bekijk hier een van onze offshore projecten van TenneT: DolWin Alpha HVDC, waar Blomsma Signs & Safety het complete signaleringssysteem heeft gerealiseerd.

BEKIJK DIT PROJECT

Over TenneT

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator, TSO). Ze zetten zich in voor een veilige en betrouwbare elektriciteitsvoorziening, 24 uur per dag en 365 dagen per jaar. Daarbij stimuleren ze de energietransitie met als doel een duurzame, betrouwbare en betaalbare energietoekomst.

De verantwoordelijkheden van TenneT zijn vastgelegd in de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). TenneT’s belangrijkste taak is om de levering van elektriciteit aan de bijna 43 miljoen mensen in Nederland en een groot deel van Duitsland veilig te stellen. Dat doen ze door het transport van elektriciteit te verzorgen, ‘systeemdiensten’ te leveren en door de energiemarkt te faciliteren. Daarnaast ontwerpen, bouwen, onderhouden en exploiteren ze het elektriciteitsnet.

 

Meer weten over Tennet? Lees hier verder.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.