nlende
Zoeken

Gerelateerde producten

EX zone signalering Veiligheidssignalering

Veiligheids- en gezondheidssignalering voor Evides

Blomsma Signs & Safety heeft in opdracht van Evides Industriewater B.V. een aanvulling van de veiligheids- en gezondheidssignalering op de AWZI Sloe (Vlissingen) gerealiseerd. Het project was een gevolg van de uitbreiding van de locatie met een biogas opwerkinstallatie. Door de komst van deze nieuwe installatie waren de zogeheten EX-zones (explosiegevaarlijke zones) gewijzigd. Reden genoeg om de signalisatie te herzien en aan te vullen.

Projectaanpak en Scope

In dit project hebben we ons gericht op de implementatie van veiligheids- en gezondheidssignalering, met een specifieke focus op:

  • Vluchtwegsignalering: Er is door ons team duurzame retro-reflecterende vluchtwegsignalering gepland, geproduceerd en gemonteerd om een veilige evacuatie te waarborgen in geval van nood.
  • EX Overzichts-/Impressieborden: daarnaast zijn er overzichtelijke EX-overzichts- en impressieborden gecreëerd om een duidelijk visueel overzicht van de situatie te bieden en bij te dragen aan een veilige werkomgeving.

 

Onze uitganspunten voor dit project zijn verankerd in wet- en regelgeving, waaronder:

  • EU Richtlijn 92/58/EEG: Voor veiligheids- en vluchtwegsignalering.
  • EU Richtlijn 1992/92/EG: Voor explosieve atmosferen.
  • Arbeidsomstandighedenregeling Hoofdstuk 8: Voor veiligheids- en gezondheidssignalering.
  • ISO17398: Voor kwaliteit, duurzaamheid en prestatie eisen van signalering.

Uitvoering

Ons team van vakmensen heeft gezorgd voor een passende invulling van de veiligheids- en gezondheidssignalering met de nadruk op het visualiseren van de aanwezige EX-zones. Alles uiteraard in strikte overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Dit draagt niet alleen bij aan de veiligheid van werknemers, bezoekers, aannemers en de omgeving, maar zorgt er ook voor dat hulpdiensten effectief kunnen optreden in geval van een calamiteit.

Bij Blomsma begrijpen we het belang van nauwgezette aandacht voor detail en een pragmatische toepassing van regelgeving in projecten als deze. Ons trackrecord van succesvolle projecten benadrukt onze expertise en toewijding aan veiligheidssignalering.

Over Evides

Evides Waterbedrijf levert 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, veilig en schoon drinkwater aan 2,5 miljoen consumenten en bedrijven in het zuidwesten van Zuid-Holland, de provincie Zeeland en het zuidwesten van Noord-Brabant.

Daarnaast biedt Evides Industriewater innovatieve oplossingen op maat voor grote industriële klanten in Nederland, België en Duitsland.

Meer informatie over Evides leest u hier.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.