nlende
Zoeken

Gerelateerde producten

Veiligheidssignalering Tankmarkering

Veiligheidssignalering voor Stolthaven Moerdijk

Stolthaven Moerdijk is een strategisch gelegen faciliteit met een flexibele one-stop logistieke oplossing voor haar klanten. De terminal is voorzien van meerdere tankputten, heeft verladingsinrichtingen voor schepen, tankwagens en -wagons. Ook bieden zij aanvullende diensten zoals het mengen van stoffen en vullen van vaten. Met deze verscheidenheid aan activiteiten stelt het bedrijf dan ook hoge eisen aan veiligheid en naleving van regelgeving, waaronder de SEVESO III (BRZO)– en PGS-normen.

Op de locatie in Moerdijk is Blomsma Signs & Safety actief voor het optimaliseren van de visuele communicatie van het veiligheidsbeleid; het verbeteren veiligheidsinformatie middels beeldtaal.

In 2020 startte de samenwerking met Stolthaven Moerdijk B.V. met een inventarisatie ter plaatse, resulterend in een gedetailleerd signalisatieplan – de eerste fase. Dit plan bestaat uit tekeningen van de gebouwen, installaties en het terrein waarop de posities van eventueel aanwezige, wettelijk voorgeschreven en additionele signaleringen zijn weergegeven met details omtrent formaat, uitvoering en montagewijze.

Na een review van dit plan en een prioriteitenstelling is er gestart met het produceren en plaatsen van de signaleringen. Inmiddels is fase II gerealiseerd, waarin wij de vluchtwegsignalering en signalering voor brandbestrijdings- en reddingsmiddelen hebben geplaatst op locatie. In deze fase zijn ook borden met overzichten van alle opslagtanks in de verschillende tankputten aangebracht.

Scope van het project

De scope van dit project omvat de realisatie van het veiligheidssignaleringssysteem volgens het signalisatieplan, en bevat de volgende aspecten:

1.Vluchtwegsignalering: We hebben de vluchtwegen op het terrein gemarkeerd op strategische posities met duurzame bebording en zijn de verzamelplaatsen gesignaleerd.

2. Brandbestrijding- en reddingsmiddelensignalisatie: De locaties van brandbestrijdings- en reddingsmiddelen zijn duidelijk herkenbaar gemarkeerd met borden voor snelle en doeltreffende reacties in geval van nood.

3. Opslagtanks Overzichtsborden: Met grafische 3D impressies en wisselelementen hebben we gedetailleerde overzichtsborden gecreëerd om een helder inzicht te bieden van de opslagtanks en tankputten op het terrein.

4. Werkvoorbereiding en Montage: Onze deskundige teams hebben gezorgd voor de engineering, werkplanning, ontwerp, werkvoorbereiding en montage van alle bebording, met aandacht voor cruciale details en zichtbaarheid.

Onze uitgangspunten en aanpak voor dit project zijn gebaseerd op de naleving van de wet- en regelgeving; het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling. We hebben gewerkt in overeenstemming met de volgende artikelen:

 • Besluit Artikel 8.4: Algemene vereisten voor veiligheids- en gezondheidssignalering.
 • Regeling Artikel 8.1: Vereisten voor veiligheidssignalering.
 • Regeling Artikel 8.2: Permanente signalering.
 • Regeling Artikel 8.9: Algemene eisen voor veiligheidsborden.
 • Regeling Artikel 8.11: Plaatsing van borden.

Voor de uitvoering van de signalisatie passen we de meest recente normen toe zoals ISO7010, ISO17398, ISO/TS/20559 en PGS normen (o.a. PGS 15, PGS 29)

Bij Blomsma Signs & Safety begrijpen we de noodzaak van effectieve veiligheidssignalering en adviseren wij hoe men pragmatisch aan de normen kan voldoen.

Uitvoering en montage

Onze jarenlange ervaring, kennis en expertise is ook bij dit project ingezet om te voorzien in de behoefte van onze opdrachtgever. Een toegewezen project-engineer heeft in dit project alle aspecten beheerd:

 • Vergunningsaanvragen
 • Werkplanning
 • Aansturing van het montageteam
 • Aansturing van onze 3D-vormgevers en technisch tekenaars
 • Zorgvuldige kwaliteitscontrole
 • As-built tekenwerk van het signalisatieplan
 • Afname en oplevering op locatie

In de buitenomgeving hebben we gebruik gemaakt van duurzaam reflecterend materiaal met een beschermend laminaat, wat niet alleen de zichtbaarheid aanzienlijk verhoogt, maar ook de levensduur van de signalisatie aanzienlijk verlengt. Wij begrijpen het belang van doordachte planning, hoogwaardige uitvoering en duurzame oplossingen.

Over Stolthaven Moerdijk

Stolthaven moerdijk is onderdeel van Stolt-Nielsen, dat al meer dan 60 jaar staat voor het leveren van uitzonderlijke diensten op het gebied van bulkvloeistoffenlogistiek, distributie en hoogwaardige aquacultuurproducten.

Stolt-Nielsen is ’s werelds grootste operator van geavanceerde chemicaliëntankers, een wereldwijde aanbieder van veilige opslagdiensten voor bulkvloeistoffen en de toonaangevende aanbieder van deur-tot-deur-transportdiensten voor bulkvloeistoffen in chemicaliën en food-grade producten.

Meer over Stolt-Nielsen leest u hier.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.