Vluchtroutegeleiding ISO16069 voor Waternet

Waternet vindt goede en veilige arbeidsomstandigheden belangrijk; voor haar medewerkers en voor de omgeving. Daarom kennen de mensen alle veiligheidsvoorschriften, zodat ze ernaar kunnen handelen. Waar nodig worden regels aangescherpt of extra veiligheidsmiddelen ter beschikking gesteld.

Vanuit deze beleving heeft Waternet een project gegund aan Blomsma Signs & Safety om de vluchtwegen in het hoofdkantoor duidelijker te markeren. Hiervoor wordt een vluchtroutegeleidingssysteem conform ISO16069 geïnstalleerd.

NEN-ISO 16069:2011 en

De NEN-ISO16069 is een internationale standaard welke de grondbeginselen omschrijft ten aanzien van een vluchtroutegeleidingssysteem opgebouwd uit zowel elektrisch aangestuurde, alsmede fosforescerende (nalichtende) vluchtroute markeringen.

In de praktijk

In de praktijk betekent dit dat er aanvullend op de aanwezige noodverlichtingen en verwijzingen een nalichtende strook wordt aangebracht op een hoogte van ca. 30 cm. De randen van de stroken zijn veiligheidsgroen, zo vormgegeven dat het herkenbaar is als onderdeel van het vluchtroute systeem en niet storend aanwezig is. Bij veranderingen van richtingen, de aanhef van trappen en voor doorgangen worden vluchtroutesymbolen en trapsymbolen aangebracht conform NEN-ISO 7010. De fosforescerende stroken bieden bij verminderde lichtomstandigheden en eventuele rookvorming (bij brand) een duidelijk herkenbare route naar een veilige situatie. Blomsma Signs & Safety heeft dergelijke systemen meermaals ingevoerd, vooral op (passagiers)schepen – vanuit de maritieme wetgeving is een dergelijk systeem voorgeschreven.

Duurzaam

Het gebruik van nalichtende systemen is een duurzame oplossing, er is geen elektriciteit benodigd om het systeem te laten functioneren.

Meer informatie over: veilig werken bij Waternet; de NEN-ISO 160669:2011 en.