Waternet verlengt contract veiligheidssignalering Blomsma

Waternet heeft het contract verlengd voor veiligheidssignalering op haar Drinkwater locaties. Blomsma Signs & Safety zal binnen het contract vervolgen met het aanbrengen van de leidingmarkeringen en tankmarkeringen – welke zijn voorzien van relevante CLP / GHS symbolen – en het onderhouden van aanwezige veiligheidssignalering als benoemd in het Arbeidsomstandighedenbesluit Hoofdstuk 8.

Na een tweejarig programma voor de implementatie van leidingmarkering op de drinkwaterproductie en behandelingsinstallaties worden de overgeblevene locaties van markeringen voorzien. Tijdens de montage wordt er onderhoud gepleegd aan aanwezige veiligheidssignalering, volgens ons Total Project Service (TPS) concept.

Vanuit het TPS traject zijn signplan tekeningen vervaardigd, welke hebben gediend als evaluatie en realisatie. Na oplevering van de realisatie zijn deze tekeningen gekoppeld aan het onderhoud van de installaties. Door de controlerondes uit te voeren borgen wij hiermee de instandhouding van de aanwezige veiligheidssignalisatie.

Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland dat zich richt op de hele watercyclus. Van het schoonmaken van afvalwater, het zuiveren en leveren van drinkwater tot het schoon en op peil houden van het oppervlaktewater.