Uniforme veiligheidssignalisatie geinstalleerd op een offshore platform.

Veiligheidssignalering

Veiligheidssignalering, beleid vanuit de werkgever

De verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven reikt verder dan winstmaximalisatie en de zorg voor een efficiënt productieproces. Het creëren van een veilige werkomgeving voor medewerkers en leveranciers en leefomgeving voor omwonenden is minstens zo belangrijk. Veiligheidssignalering is een belangrijk onderdeel om deze doelstelling te bereiken. Daarbij is het voldoen aan ARBO-wetgeving of andere internationale wet- en regelgeving en normeringen een basisvereiste.

Voldoen aan criteria van inspecties

Met doeltreffende gezondheids- en veiligheidssignalering werkt Blomsma Signs & Safety aan veiligheid en gezondheid! Wij stellen ons op als partner van de werkgever en garanderen dat de veiligheidssignalisatie optimaal en conform de wetgeving wordt uitgevoerd. Daardoor kan veilig worden gewerkt en kan de werkgever controles door inspectiediensten van bijvoorbeeld SZW of DCMR onbezorgd tegemoet zien.

Europese richtlijn EU-92/58

De wet- en regelgeving voor geografische gebieden, landen en maritieme objecten verschilt. Zo ook de wetten, regels en normen voor land- en offshore-objecten. Op schepen en offshore-platforms zijn de omstandigheden anders als in gebouwen, op fabrieksterreinen, in werkplaatsen en andere publieke ruimten op het land. Onze adviezen en projecten voldoen volledig aan de richtlijn EU-92/58 van de Europese Unie, waarbij veiligheidssignalering volgens ISO-7010 en EU-GHS wordt geïmplementeerd.

Herkenbaarheid en overzicht door standaardisering

Eén van onze aandachtspunten is het herkenbaar weergeven van informatie met behulp van grafische elementen. Door samenstelling van symbolen, kleurstellingen en achtergronden creëren wij optimaal communicerende veiligheidssignalering. Dit resulteert in een hogere attentiewaarde en een beter functioneren. Voor opdrachtgevers die zowel op het land als offshore opereren creëren wij zoveel als mogelijk een standaard in de signalering. Indien gewenst met specifieke huisstijlelementen.