Op de industrie afgestemde tankmarkeringen met geintregeerde GHS symbolen, NFPA diamant en kemler code.

Tankmarkering

Tankmarkering gevaarlijke stoffen

Procesidentificatie is een belangrijk onderdeel van veiligheidssignalering. Bij aanwezigheid van gevaarlijke stoffen moeten hulpdiensten direct weten welke stoffen zich op een locatie bevinden. Tanks en leidingen moeten gemarkeerd zijn conform de Europese richtlijn EU 92/58, de Arbeidsomstandighedenregeling Artikel 8.12, 8.13 en 8.14 in Nederland en het Koninklijk Besluit B.S. 19.9.1997 – Artikel 10 in België. Gegevens als tankinhoud, tanknummer, GHS-symbolen en de NFPA-gevarendiamant op een tankmarkering zijn waardevolle informatie voor een beheerder, onderhoudsdienst en hulpdiensten.

NFPA-diamant, GHS-symbolen conform CLP-wetgeving

Op landlocaties verwerkt Blomsma Signs & Safety veelal de NFPA-diamant in de communicatie. De NFPA-diamant informeert hulpdiensten over de eigenschappen van de opgeslagen of getransporteerde stof in geval van brand. Tevens plaatsen wij de verplichte GHS-veiligheidssymbolen conform de CLP-wetgeving en in meeste gevallen het UN-stofidentificatienummer en GEVI-nummer: de Kemler-code.

Plaats van markering, vormgeving en grootte

Vooral bij landinstallaties is plaatsbepaling van de markering belangrijk. Conform wetgeving op de tank zelf. Of indien markeren op de tank onmogelijk is of indien door de positie in een tankput de leesbaarheid benadeeld wordt, op een andere dominante plaats. Het gaat om zichtbaarheid en leesbaarheid. Doordat Blomsma Signs & Safety beschikt over eigen opmaakfaciliteiten zijn de specifieke lay-outs in korte tijd beschikbaar voor productie.

Individuele of overzichtsmarkering

Individuele tankmarkering op de tank is wettelijk voorschrift. Individuele markering kan ook in combinatie met de technieken die wij hanteren voor overzichtsborden. Wij maken dan een driedimensionaal overzicht van een tankput en voorzien hierop de tanks van tanknummers en symbolen. Zo wordt op één plek zichtbaar welke gevaarlijke stoffen zich waar bevinden. Overzichtsborden vormen een veiligheidverhogende aanvulling. Ze zijn essentieel in situaties waarbij het aanbrengen van vanaf een veilige positie leesbare markeringen op tanks onmogelijk is.