Blomsma Leidingmarkering voor InfraServ Wiesbaden

InfraServ Wiesbaden heeft Blomsma Signs & Safety GmbH de opdracht gegund voor het markeren van de leidingen op de waterzuiveringsinstallatie gelegen op het Kalle-Albert Industrie Park.

InfraServ Wiesbaden verzorgt sinds 1997 de operaties op het 96 hectare groot Kalle-Albert Industrie Park. InfraServ biedt de op het industriepark opererende bedrijven een uitgebreide infrastructuur, en vele andere services welke essentieel kunnen zijn voor hun concurrentievermogen. De kernprocessen die door InfraServ worden beheerd zijn de levering van energie en de afvoer van afvalwater.

De waterzuivering zal door Blomsma worden voorzien van PolyesPro® leidingmarkering. Het project omvat het engineeren, produceren en aanbrengen van de markeringen. Hierbij worden de meeste recente en actuele normen en regelgeving voor gehanteerd, zoals de EU92/58, TRGS 201, ASR A1-3 en de DIN2403.

Het project leidingmarkering zal bijdragen aan het veilig en efficiënt opereren van de installatie, de markeringen zullen informatie verstrekken over het medium, stromingsrichting en eventuele gevareneigenschappen van de stoffen in de leidingen middels gevarenpictogrammen conform GHS en eventueel symbolen volgens ISO-7010.

PolyesPro® leidingmarkering is een volledige 3M™ productsamenstelling met een levensduur van minimaal 15 jaar. Uniek aan dit product is de halogeenvrije en vloeiende lijmlaag van 130 micron. Deze speciaal ontwikkelde lijmlaag garandeert de hechting en een volledig gesloten lijmverbinding tussen de markeringen en de leidingen.

Ons team van 3M™ Certified Safety Sign Installers™ gaan onder begeleiding van een toegewezen project engineer het gehele project realiseren.