nlende
Zoeken

Visuele Veiligheid: hoe het Picture Superiority Effect in veiligheidssignalering zorgt voor minder ongevallen

Geplaatst op 21 april 2023

Hoewel we het nog vaak zien in fabrieken, op terminals, op schepen, offshore platforms en vele andere  werkplekken, is veiligheidssignalering dat gebaseerd is op tekst alléén niet effectief. Met alle goede bedoelingen is getracht de gevaren op die locatie duidelijk te maken aan de werknemers of bezoekers. Met veiligheidssignalering voldoen aan wetgeving en normen is een basisvereiste, echter moet het overbrengen van informatie over mogelijke risico’s prioriteit nummer één zijn.

Al zolang als Blomsma Signs & Safety actief is, zijn we actief met beeldtaal om het gedrag van mensen te beïnvloeden en zodoende een veiliger werkomgeving te creëren. Deze beeldtaal heeft een wetenschappelijke onderbouwing genaamd ‘Picture Superiority Effect’.

Wat is het Picture Superiority Effect?

Het Picture Superiority Effect is een cognitief fenomeen dat verwijst naar het vermogen van mensen om visuele informatie beter te onthouden dan verbale of geschreven informatie. Met andere woorden, mensen onthouden eerder informatie in de vorm van afbeeldingen, foto’s of grafieken dan informatie in de vorm van tekst of gesproken woorden. Dit effect treedt op omdat visuele informatie anders wordt verwerkt en opgeslagen in de hersenen dan verbale informatie en omdat beelden vaak levendiger zijn en meer aandacht trekken dan woorden. Het Picture Superiority Effect is uitgebreid bestudeerd op het gebied van psychologie, onderwijs, veiligheidssignalering en reclame en heeft belangrijke implicaties voor de manier waarop informatie wordt gepresenteerd en gecommuniceerd aan mensen in uiteenlopende contexten.

Het Picture Superiority Effect en veiligheidssignalering

Het gebruik van het Picture Superiority Effect is een krachtig hulpmiddel bij het minimaliseren van werk gerelateerde ongevallen door middel van effectieve veiligheidssignalering. Door het gebruik van visuele signalen, zoals afbeeldingen en symbolen, kunnen veiligheidsboodschappen op een meer aantrekkelijke en memorabele manier worden overgebracht, waardoor ze effectiever zijn in het verminderen van de kans op ongevallen.

Bijvoorbeeld, borden die waarschuwen voor potentiële gevaren zoals “gladde ondergrond” of “hoogspanning” zijn doeltreffender wanneer ze vergezeld gaan van visuele signalen die het gevaar tonen, zoals een persoon die uitglijdt op een natte vloer of een symbool van een bliksemschicht. Deze visuele aanwijzingen maken het gevaar snel en doeltreffend duidelijk aan de werknemers, die de veiligheidsinstructies waarschijnlijk beter zullen onthouden en opvolgen.

Bovendien moet goede veiligheidssignalering worden aangebracht op plaatsen die zichtbaar en opvallend zijn, zoals muren, langs de loop/verkeersroute of op ooghoogte, zodat werknemers voortdurend worden herinnerd aan de risico’s en te nemen maatregelen op de werkplek. Dit kan vooral belangrijk zijn in gebieden waar het risico op ongevallen hoog is, zoals in de buurt van zware machines, bij gevaarlijke stoffen en atmosferen of op verhoogde oppervlakken.

Door het Picture Superiority Effect in de veiligheidssignalering te verwerken, kan je het veiligheidsgedrag van werknemers positief beïnvloeden. Door veiligheidsboodschappen aantrekkelijker en gemakkelijker te onthouden te maken, zullen werknemers eerder geneigd zijn de instructies op te volgen en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om ongevallen te voorkomen. Dit kan op zijn beurt leiden tot een vermindering van het aantal arbeidsongevallen, verwondingen en dodelijke ongevallen, waardoor uiteindelijk de gezondheid en het welzijn van de werknemers verbetert en de economische kosten van arbeidsongevallen dalen.

''Picture Superiority Effect: The tendency for a picture or drawing to be remembered better than the name of the pictured object. For example, people are more likely to remember “dog” if they see a drawing of a dog than if they see the word dog''. - American Psychological Assocation / APA Dictionary of Psychology

Van een verzameling losse kreten naar een veiligheidssignaleringssysteem

Eén van onze aandachtspunten van veiligheidssignalering is het herkenbaar weergeven van informatie met behulp van grafische elementen. Door een afgepaste samenstelling van symbolen, kleurstellingen en achtergronden creëren we optimaal communicerende veiligheidssignalering. Met als resultaat een hogere attentiewaarde, een waardevolle investering. Blomsma Signs & Safety implementeert veiligheidssignalering projectmatig en altijd op basis van de geldende wet-en regelgeving en normen. Ten grondslag liggen (inter)nationale normen zoals NEN, ISO en DIN normen welke standaardisering bevorderen. Deze standaardisering bevordert vervolgens de herkenbaarheid en begrijpelijkheid. Een doordachte mix van wettelijke vereisten, normen, grafisch ontwerp, materiaalkeuze en positionering is de optimale manier om in uw behoeften te voorzien.

Wilt u uw veiligheidssignalering vrijblijvend laten beoordelen door onze specialisten? Neem dan vandaag nog contact op met ons team.

Meer gerelateerd nieuws

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.