nlende
Zoeken

Gerelateerde producten

Leidingmarkering PolyesPro® Leidingmarkering Tankmarkering EX zone signalering

Wayland Energy Geothermie Bergschenhoek – Update veiligheidssignalering

Update van de veiligheidssignalering bij Wayland Energy Geothermie

De aardwarmte-installatie van Wayland Energy Geothermie in Bergschenhoek levert sinds 2018 duurzame warmte aan glastuinbouwbedrijven. Blomsma Signs & Safety is gevraagd om de veiligheidssignalering op deze locatie up-to-date te maken. Daar er op enkele plekken reeds signalering aanwezig was, was het doel om door middel van nieuwe signalering, handhaving van (juiste) aanwezige signalering en het aanvullen van ontbrekende signalering de veiligheidssignalering op een economische wijze te actualiseren.

Projectaanpak en scope

Als basis voor de realisatie van het project is een opname op locatie gehanteerd. Hierin werd de scope gedefinieerd:

 • Markeren van noodstoppen met symbolen volgens ISO 7010
 • Selectie veiligheidsborden gevaarlijke stoffen / NORM opslagen
 • Markeren van opslag (-tanks) van schadelijke / gevaarlijke stoffen op basis van ISO 20560-2
 • Wellhead identificatie markeringen
 • Impressie bord explosiegevaarlijke zones (Ex)
 • Highlight markeringen op leidingen op basis van ISO 20560-1
 • Veiligheidsplattegrond volgens NEN1414:2019

 

Op basis van de volgende uitgangspunten op het gebied van geldende wet- en regelgeving en normen, heeft Blomsma Signs & Safety dit project gerealiseerd:

 • Richtlijn 92/58/EEG – “betreffende de minimumvoorschriften voor de veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk”
 • Arbeidsomstandighedenbesluit – Hoofdstuk 8, Afdeling 2 “Veiligheids-en gezondheidssignalering”
 • Arbeidsomstandighedenregeling – Hoofdstuk 8 “Veiligheids- en gezondheidssignalering”
 • NEN-ISO 20560 “Veiligheidsinformatie voor de inhoud van pijpleidingen en tanks”
 • NEN-ISO 3864 “Veiligheidskleuren en veiligheidstekens”
 • NEN-EN-ISO 7010 “Veiligheidskleuren en -tekens – Geregistreerde veiligheidstekens”
 • NEN-ISO 17398 “Veiligheidskleuren en veiligheidstekens – Classificatie, uitvoering en
 • duurzaamheid van veiligheidstekens”
 • ISO/TS 20559 “Veiligheidskleuren en veiligheidstekens- Richtlijn voor ontwikkeling en gebruik van een veiligheidssignaleringssysteem”
 • PGS- en ATEX Richtlijnen
 • EU-GHS (CLP), EU/2008/1272

Uitvoering

De Blomsma Signs & Safety projectengineer verzorgde ook in dit project alle bescheiden, vergunningsaanvragen, werkplanning, aansturing van het 3M™ Certified Safety Signs Installers™-montageteam, kwaliteitscontrole, as-built tekenwerk en oplevering.

Over Wayland Energy Geothermie locatie Bergschenhoek

Wayland Energy Bergschenhoek was de eerste locatie waar Wayland Energy duurzame energie opwekte uit een geothermische put. In samenwerking met partner AgroEnergy levert Wayland energie aan verschillende tuinbouwbedrijven in de buurt. De put haalt warm water vanaf een diepte van maar liefst twee kilometer van verschillende zandsteenelementen. Dit genereert een groot volume waarmee wij de klanten kunnen voorzien van warmte. Warm water wordt opgepompt en via een warmwaternetwerk naar de kassen gestuurd. Hierna wordt het gekoelde water terug in de grond gepompt om opnieuw te worden verwarmd door de kern van de aarde. De hoeveelheid geproduceerde warmte overschrijdt jaarlijks 100.000 MWh.

Meer over Wayland Energy: https://waylandenergy.nl/

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.