nlende
Zoeken

NEN 3011:2015 voor veiligheidstekens gepubliceerd

Geplaatst op 6 maart 2015

De herziene versie van NEN 3011, de nationale norm met eisen voor veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in openbare ruimtes, is op 1 maart gepubliceerd. De norm vervangt hiermee de voorgaande versie uit 2004, inclusief correctiebladen, alsook NEN 6088:2002 ‘Brandveiligheid van gebouwen – Vluchtwegaanduiding – Eigenschappen en bepalingsmethoden’. NEN 3011 richt zich op de praktische opmaak- en ontwerprichtlijnen, en geeft, waar van toepassing, voorbeelden van de veiligheidskleuren en -tekens.

NEN 3011 beschrijft voorschriften voor veiligheidskleuren en ontwerpprincipes ter voorkoming van ongevallen en brandbestrijding. Daarnaast geeft de norm informatie over evacuatie en de gevaren voor de gezondheid bij noodgevallen.

In de nieuwe versie van NEN 3011 (2015) zijn de strijdigheden van NEN 3011:2004 vervangen of wordt nu verwezen naar de internationale norm NEN-EN-ISO 7010 ‘Grafische symbolen – Veiligheidskleuren en -tekens – Geregistreerde veiligheidstekens’. Vanwege de voortdurende uitbreidingen in NEN-EN-ISO 7010 zijn in NEN 3011:2015 alleen de voor Nederland van toepassing zijnde symbolen opgenomen welke (nog) niet in NEN-EN-ISO 7010 voorkomen. Voor de overige symbolen wordt verwezen naar de internationale norm.

NEN 6088:2002 voor de vluchtwegaanduiding ten behoeve van de brandveiligheid van gebouwen was nagenoeg volledig in strijd met NEN-EN-ISO 7010, daarom zijn de enkele nog relevante bepalingen opgenomen in NEN 3011.

Internationaal afgesproken veiligheidstekens

De ontwikkeling van internationale veiligheidstekens loopt nog door, dus NEN-EN-ISO 7010 wordt steeds aangevuld wanneer een set veiligheidstekens klaar is. Zodra een aanvullingsblad Europees aanvaard is, geldt deze ook in Nederland.

NEN 3011:2015 verwijst naar de meest actuele versie van NEN-EN-ISO 7010, inclusief aanvullingsbladen. Meer informatie over deze normen kunt u vinden op de NEN Webshop

Blomsma Signs & Safety is betrokken

Blomsma Signs & Safety heeft deze nieuwe ontwikkelingen al begin 2013 geïmplementeerd. Vanaf begin 2013 zijn leveringen geheel vanuit de nieuwe NEN3011 toegepast.

Als lid van de NEN normcommissie heeft Blomsma Signs & Safety meegewerkt aan de nieuwe versie van de NEN3011. Wij vinden het belangrijk om tot een eenduidige nationale standaard te komen op het gebied van veiligheidssignalering. Zowel voor de gebruiker, de leverancier en voor de wetgevende partij. We streven er naar dat uniforme veiligheidssignalering bijdraagt aan het veiligheidsbewustzijn. Zodat er uiteindelijk minder bedrijfsongevallen zullen plaatsvinden.

Dit doen we door kennis en ervaringen uit de praktijk te delen in normcommissies, branchevereniging en met de overheid. Wij vertegenwoordigen hierin de belangen van onze opdrachtgevers.

Meer gerelateerd nieuws

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.