nlende
Zoeken

Veiligheidssignalering voor opslagtanks

Geplaatst op 28 juni 2023

Opslagtanks in de industrie en chemie sector zijn vaak gevuld met gevaarlijke stoffen. Daarom is het van groot belang dat personeel en omstanders weten hoe veilig om te gaan met deze opslagtanks. Het antwoord ligt in veiligheidssignalering voor opslagtanks, ook wel tankmarkering genoemd.

Hoe identificeer je gevaarlijke stoffen in opslagtanks?

In verschillende sectoren, zoals de industrie en chemie sector, is veiligheidssignalering voor opslagtanks essentieel om te weten welke stoffen er worden opgeslagen. Zeker als de opslagtanks zich bevinden in zogeheten EX zone’s. Tankmarkeringen bieden een duidelijke identificatie van deze mogelijk gevaarlijke stoffen. Op deze markeringen zijn de mediumnaam, gevarensymbolen en GHS-pictogrammen af te lezen. Deze visuele informatie helpt operators en werknemers om de potentiële risico’s te herkennen en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.

Snelle identificatie van stoffen bij calamiteiten

Wanneer u gevaarlijke stoffen opslaat in uw opslagtanks, is het van belang dat deze stoffen snel kunnen worden geïdentificeerd door hulpverleners in het geval van een noodsituatie. Veiligheidssignalering voor opslagtanks zorgen ervoor dat hulpverleners snel van deze essentiële informatie zijn voorzien. Door uniforme aanduidingen en gevarensymbolen kunnen zij snel identificeren welke gevaarlijke stoffen aanwezig zijn en op basis daarvan passende maatregelen nemen. Dit bevordert een effectieve en veilige respons bij calamiteiten, wat kan helpen om de schade te beperken en zelfs mensenlevens te redden.

Is het verplicht om opslagtanks te voorzien van veiligheidssignalering?

Ja, het markeren van uw opslagtanks is verplicht. Europese richtlijnen, Amerikaanse voorschriften en nationale regelgevingen schrijven voor dat tanks en leidingen correct gemarkeerd moeten zijn. Dit zorgt ervoor dat bedrijven voldoen aan de nodige veiligheidsnormen en voorkomt juridische complicaties. Het naleven van deze voorschriften is een verantwoordelijkheid die serieus genomen moet worden.

Daarnaast werken we bij Blomsma Signs & Safety ook volgens de ISO norm voor tankmarkering: ISO20560-2. ISO 20560-2 voor tankmarkeringen omvat verschillende aspecten om veiligheid rondom opslagtanks te waarborgen. De norm beschrijft het gebruik van CLP-pictogrammen, ISO-veiligheidssymbolen en mediumbenamingen en geeft richtlijnen voor onder andere tankidentificatie en internationale identificatiemethoden voor gevaarlijke stoffen. Door te voldoen aan de ISO 20560-2-norm kunnen bedrijven consistentie en duidelijkheid creëren, waardoor de veiligheid wordt verbeterd en risico’s worden verminderd.

Het belang van kwalitatieve en professionele tankmarkering

Het belang van kwalitatieve en professionele veiligheidssignalering voor opslagtanks kan niet genoeg benadrukt worden als het aankomt op veiligheid. Het op de juiste manier markeren van opslagtanks is essentieel om potentiële gevaren te identificeren en ongevallen te voorkomen. Professionele tankmarkeringsexperts, zoals Blomsma Signs & Safety, beschikken over de nodige kennis en ervaring om hoogwaardige markeringen aan te brengen die voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Deze tankmarkeringen garanderen optimale zichtbaarheid, zelfs onder zware omstandigheden als slecht weer of slechte verlichting.

Door te kiezen voor kwalitatieve en professionele tankmarkering van Blomsma Signs & Safety investeert u in de veiligheid van uw werknemers en draagt u bij aan een veilige omgang met gevaarlijke stoffen.

 

Meer gerelateerd nieuws

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.