Overzichtelijk geinstalleerde leidingmarkeringen om de veiligheid tijdens operationele en onderhoudswerkzaamheden te verbeteren.

Leidingmarkering

Wat is leidingmarkering?

Leidingmarkering wordt toegepast om primair gevaarlijke stoffen in leidingen aan te duiden. Daarnaast kunnen niet gevaarlijke stoffen zoals utiliteit systemen (lucht, stoom, water, etc.) in een zelfde stijl worden gemarkeerd. Dit laatste zorgt ervoor dat er geen misverstanden zullen ontstaan bij ongemarkeerde leidingen. Gedurende operationele en onderhoudswerkzaamheden draagt leidingmarkering bij aan de veiligheid door inzicht te verschaffen in de installatie.

Blomsma Signs & Safety heeft jarenlange ervaring met het implementeren van leidingmarkering in zowel de (petro)chemische-, offshore- als zware industrie en waterzuiveringsinstallaties. Onze vakmensen bepalen zelf aan de hand van P&ID’s waar welke leidingmarkering benodigd is. Tevens kunnen wij tijdens de werkzaamheden een controle uitvoeren op de aangeleverde P&ID’s zodat u na afloop direct over de actuele as built informatie beschikt.

Overzicht en hoogwaardige kwaliteit

Bij positionering van leidingmarkering is belangrijk dat deze op een juiste positie geschiedt. Waar bij complexe leidingstelsels of manifolds veel leidingen samenkomen brengen wij de markeringen op lijn aan. Hierdoor ontstaat een rustig en daardoor overzichtelijk beeld. Ook stemmen wij het materiaalgebruik af op de toepassing, de materiaalondergrond en de gewenste levensduur. Blomsma Signs & Safety gebruikt hoogwaardige producten met een 3M-garantie van 5 jaar met een vuilafstotend, UV remmend en basischemicaliën werend laminaat.

Er zijn nogal wat factoren die kunnen zorgen voor kwaliteitsproblemen bij leidingmarkeringen. Factoren die niet alleen de kwaliteit van de leidingmarkering beïnvloeden maar ook de invloed van leidingmarkering op uw leidingen. Blomsma Signs & Safety heeft in nauwe samenwerking met 3M™ een eigen productlijn voor het markeren van leidingen ontwikkeld; de PolyesPro® leidingmarkering.

Download hier het PolyesPro® datasheet.

In onze white paper, die in samenwerking met 3M tot stand is gekomen, beschrijven we de meest voorkomende problemen en geven u ook aan hoe het wél kan. Download hier de whitepaper ‘Leidingmarkering, Kwaliteitsaspecten voor een betrouwbare informatieoverdracht’.

Download Blomsma Signs & Safety white paper kwaliteit leidingmarkering aspecten

GHS leidingmarkering

Het Globally Harmonized System (GHS) is het uniforme, wereldwijde systeem voor de etikettering van chemische stoffen en mengsels op basis van hun gevaarlijke eigenschappen die op opslagen en leidingen dienen te worden aangebracht. Het markeren van leidingen en tanks zijn wettelijke verplichtingen vanuit de EU 92-58 en onder andere de Arbeidsomstandighedenregeling Artikel 8.12, 8.13 en 8.14 (Nederland) en het Koninklijk Besluit B.S. 19.9.1997 – Artikel 10 (België).

Onze leidingmarkering bevat de kleurcode voor het soort medium, de stromingsrichting(en), de juiste GHS gevaren symbolen en teksten die het medium omschrijven en vanuit elke positie leesbaar zijn. Dit zorgt ervoor dat het medium en eventuele risico’s in één oogopslag herkend zullen worden. Door het gebruik van hoogwaardige materialen en GHS symboliek zijn uw leidingmarkeringen tevens toekomstbestendig.

Conform ISO20560-1, DIN2403, ISO-14726 of NORSOK

Bij leidingmarkering beoordelen wij wat wettelijk verplicht maar óók wat wenselijk is. Door niet alleen leidingen met gevaarlijke stoffen maar ook utiliteitsleidingen te markeren wordt het hele proces duidelijk en daardoor inzichtelijk. Incidenten worden voorkomen doordat vanwege het ontbreken van ongemarkeerde leidingen er geen twijfel meer is of deze wel of geen gevaarlijke stoffen bevatten. Immers óók onder druk staande stoom- of luchtleidingen vormen risico’s. Leidingmarkering wordt uitgevoerd conform ISO20560-1, DIN2403ISO-14726, NORSOK L-004 of andere (inter)nationale normen.

Leidingsystemen met wisselende media

Vanuit o.a. de Terminal branche zijn er veel vraagtekens omtrent het nut van het markeren van álle leidingsystemen. Dit wordt mede veroorzaakt door een praktische uitdaging; de tanks en leidingen wisselen op regelmatige basis van inhoud. Dit continue proces betekent in de praktijk dat operators dagelijks bezig zijn om markeringen op leidingen en tanks aan te passen naar het op dat moment aanwezige product. Qua werkzaamheden houdt dit in dat er markeringen gemaakt of besteld moeten worden, oude markeringen verwijderd en nieuwe aangebracht. Op terminals met een aanzienlijk leidingnetwerk betekent dit veel werk, werk dat niet direct is te koppelen aan de productiviteit en efficiëntie van de terminal. Aansluitend bestaat de beleving dat de hele plant ‘volgeplakt’ wordt. Terwijl wet- en regelgeving mogelijkheden biedt om een pragmatische invulling te geven aan het positioneren van de leidingmarkeringen.

In ons 16 pagina’s tellende white paper genaamd ‘Leidingmarkeringen op leidingsystemen met regelmatig wisselende media’ leest u alles over de probleemstelling en risico’s, wettelijke vereisten en normen en praktische oplossingen.

U kunt hier onze white paper “Leidingmarkeringen op leidingsystemen met regelmatig wisselende media” downloaden.

Download Blomsma Signs & Safety White Paper Wisselende Media