Een op de doelgroep afgestemde vluchtplattegrond bij Schiphol Airport.

Ontruimingsplattegronden

Wat is een ontruimingsplattegrond?

Een ontruimingsplattegrond is een begrijpelijke weergave van de bouwkundige situatie welke inzicht verschaft over de mogelijke vluchtwegen in geval van een calamiteit. Ook zijn ontruimingsplattegronden voorzien van veiligheidssymbolen welke de locatie van bijvoorbeeld brandbestrijdings- en reddingsmiddelen weergeven. Zij maken deel uit van informatievoorzieningen op land-, maritieme- en offshore-installaties. NEN-1414 en ISO-23601 vormen de basis voor onze ontruimingsplattegronden.

Weergeven van vluchtweginformatie

Blomsma Signs & Safety realiseert ontruimingsplattegronden met eenvoudige stilistisch uitgevoerde beeldtaal. Dit verbetert de leesbaarheid, ook voor personen die niet gewend zijn technische tekeningen te lezen, en stimuleert een eenduidige interpretatie van informatie. Het draagt bij aan een goede oriëntatie en overdracht van relevante vluchtweginformatie.

Conform vluchtwegsignalering en huisstijl

Herkenning en aandachtsmomenten worden verhoogd door gebruik van primaire kleuren conform vluchtwegsignalering. Door de plattegronden in huisstijl van de opdrachtgever uit te voeren ontstaat er uniformiteit binnen de organisatie van de opdrachtgever. Dit is vooral nuttig indien de werknemers op wisselende locaties werkzaam zijn en geeft een representatieve uitstraling zonder afbreuk te doen aan de inhoudelijke veiligheidsboodschap.

Voor regulier gebruik

Primair wordt een ontruimingsplattegrond afgestemd op het gebruik in geval van een calamiteit. Echter, ook zonder calamiteit is een ontruimingsplattegrond functioneel als informatievoorziening ter plaatsbepaling. Hierdoor krijgen geïnteresseerden informatie over hun positie in een gebouw of op een terrein en vinden zij tegelijk informatie over nooduitgangen en vluchtroutes.

Ontruimingsplattegronden wettelijk verplicht

Ontruiming van gebouwen is één van de eisen van de Arbeidsomstandighedenwet, waarin ondermeer wordt aangegeven dat veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek gewaarborgd moeten zijn (Arbeidsomstandighedenwet hfdst. 2, artikel 3.1.E)

Om dit te bereiken dient, conform de Arbeidsomstandighedenwet hfdst. 3 (artikel 15), een organisatie te beschikken over een bedrijfshulpverleningsorganisatie en een gedegen ontruimingsplan. Dit staat eveneens vermeld in het bouwbesluit 2012 hfdst. 6. Vanuit het bouwbesluit wordt voor de uitwerking verwezen naar de NTA-8112 (nu NEN8112) waar impliciet ontruimingsplattegronden worden beschreven en een verwijzing naar de NEN-1414.

Ontruimingsplattegrond laten maken

Zelf een ontruimingsplattegrond maken kan een uitdagende en tijdrovende klus zijn.  Bij het maken van ontruimingsplattegronden voor uw bedrijf, zorgen wij niet alleen voor een goede attentiewaarde, zodat voorbijgangers geprikkeld worden om deze te bekijken, maar zorgen we er ook voor dat de ontruimingsplattegronden voldoen aan de wettelijke normen (NEN-1414 en ISO-23601). Voor meer informatie of voor het aanvragen van een offerte kunt u contact met ons opnemen.