nlende
Zoeken

Veiligheidssiganlering van het Ostwind 3 OSS platform

Geplaatst op 19 maart 2024

Blomsma Signs & Safety is verheugd te kunnen aankondigen dat wij een opdracht hebben verworven voor de levering van veiligheidssignaleringssysteem voor het Ostwind 3 Offshore Substation (OSS) platform van 50Hertz. Ostwind 3 is het derde offshore project voor de aansluiting op het elektriciteitsnet van de windmolenparken ten noordoosten van het eiland Rügen. Het aangewezen windparkgebied Windanker bevindt zich in het gebied Westlich Adlergrund, ten noorden van de operationele windparken Wikinger en Arkona, verbonden door 50Hertz onder Ostwind 1. Het windparkgebied Windanker is 25 vierkante kilometer groot en zal worden gebouwd en geëxploiteerd door de Spaanse onderneming Iberdrola Renovables met haar Duitse dochteronderneming Windanker GmbH.

De opdracht is toegekend aan Blomsma Signs & Safety door Interdam, die op haar beurt is ingeschakeld door de bouwcombinatie HSI, bestaande uit HSM Offshore Energy, Smulders en Iv-Offshore & Energy, voor het uitvoeren van een substantieel deel van de architecturale werkzaamheden. Binnen de scope van Interdam vallen de veiligheidssignalering, veiligheidstekeningen en de identificatieborden van het platform.

Onze aanpak omvat een zorgvuldige planning en voorbereiding van een signalisatieplan, dat na goedkeuring door de opdrachtgever, in-house geproduceerd en op locatie geïnstalleerd wordt. Alle veiligheidssignalisatie moet voldoen aan ASR, DIN, relevante IMO/SOLAS wetgeving, ISO normen, CAP437 (voor platform identificatie signs) met extra aandacht voor de kwaliteitsstandaard van Blomsma Signs & Safety voor offshore signalisatie. .

Blomsma Signs & Safety heeft een lange en succesvolle geschiedenis van samenwerking met Interdam, evenals met HSM Offshore Energy, Smulders en Iv-Offshore Energy voor de realisatie van veiligheidssignalering en veiligheidskundige tekeningen op offshore platforms. Deze opdracht bevestigt opnieuw het vertrouwen van onze opdrachtgevers in onze expertise en innoverende positie in de markt op het gebied van veiligheidssignalering en -tekeningen voor offshore projecten.

Wij kijken uit naar de succesvolle uitvoering van dit project en de verdere versterking van onze relaties binnen de offshore windenergiesector.

Meer gerelateerd nieuws

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op.